HR Navigator – Ihre Orientierung auf bessere Arbeitsqualität

Finden Sie einen Job nach Branche oder Standort:
Ausgewählte Filter:
Land:
Berufsbereich:
alle Ergebnisse (23) :
Monter / Mechanik  »
Praca fizyczna
 • montaż linii do transportu bagażu na lotnisku
 • inne prace montażowe 
 • około 35-42 h pracy tygodniowo
Francja, okolice Paryża

Mechanik utrzymania ruchu - z językiem niemieckim  »
Praca tymczasowa
 • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń
 • uruchomienie i konwersja  maszyn i urządzeń
 • wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych napraw
 • dbałość o zapewnienie ciągłości pracy zakładu
Niemcy, okolice Hainspitz

Stażysta ds. Archiwizacji Dokumentów  »
Administracja, HR
 • wsparcie Działu Kadr w zakresie prac administracyjnych,
 • sortowanie, porządkowanie, skanowanie i rejestrowanie dokumentacji,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • inne prace biurowe.
Polska, małopolskie, Kraków

Dyrektor Działu Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania obszaru kadr w prężnej firmie FMCG,
 • zarządzanie i organizacja pracy w podległym zespole specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego, planowanie działań i stałe monitorowanie jakości pracy,
 • wsparcie zespołu poprzez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo i wsparcie pracowników oraz managerów firmy w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych,
 • tworzenie i optymalizacja procesów oraz narzędzi kadrowo-płacowych,
 • nadzór nad poprawnością oraz samodzielne sporządzanie raportów oraz sprawozdań z zakresu zagadnień personalnych i płacowych na potrzeby GUS, ZUS, PFRON, PIT oraz Zarządu firmy,
 • monitorowanie zmian prawnych, tworzenie rekomendacji dotyczących dostosowania obsługi kadrowo-płacowej,
 • proponowanie optymalizacji biznesowych w obszarze odpowiedzialności.
Polska, małopolskie, Kraków

Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • sporządzanie A1 oraz wniosków EKUZ,
 • prowadzenie ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • współpraca z innymi działami firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Konsultant ds. Obsługi Klienta i Rynku Francuskiego  »
 • współpraca z Partnerami z Francji,
 • telefoniczny oraz mailowy kontakt francuskojęzyczny,
 • wsparcie pracowników oddelegowanych do Francji,
 • wsparcie Klientów w bieżących zapytaniach,
 • utrzymywanie dobrych relacji z Partnerami z Francji.
Polska, małopolskie, Kraków

Konsultant ds. Obsługi i Rozwoju Rynku Niemieckiego  »
 • współpraca z Partnerami z Niemiec,
 • telefoniczny oraz mailowy kontakt niemieckojęzyczny,
 • pozyskiwanie nowych Partnerów i budowanie długotrwałych relacji biznesowych,
 • wsparcie Klientów w bieżących zapytaniach,
 • utrzymywanie dobrych relacji z Partnerami z Niemiec.
Polska, małopolskie, Kraków

Specjalista ds. Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie  ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji  i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • współpraca z innymi działami firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Specjalista ds. Floty  »
Administracja
 • zapewnienie wskazanej przez Zarząd ilości i jakości sprawnych technicznie samochodów służbowych,
 • optymalizacja wykorzystania samochodów firmowych,
 • okresowa kontrola stanu technicznego samochodów służbowych,
 • zapewnienie terminowości i jakości przeglądów serwisowych,
 • rozliczanie kosztów związanych z funkcjonowaniem floty w firmie (leasing),
 • likwidacja szkód komunikacyjnych, zapewnienie samochodu zastępczego na czas naprawy,
 • przygotowywanie dla Zarządu propozycji optymalizacji pozwalających na obniżenie kosztów wykorzystania samochodów służbowych z zapewnieniem jakości i terminowości dla użytkowników.
Polska, małopolskie, Kraków

Export Manager  »
Sprzedaż
 • analiza możliwości i zagrożeń wynikających ze specyfiki podległego rynku,
 • budowanie strategii i rozwoju sprzedaży oraz dystrybucji produktów w danym regionie,
 • inicjowanie nowych pozycji asortymentowych/wersji smakowych i wsparcie przy ich tworzeniu,
 • nawiązywanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi,
 • realizowanie założonych celów handlowych, generowanie określonego zysku ze sprzedaży,
 • realizacja polityki handlowej, promocyjnej i cenowej,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz promowanie poszczególnych marek, zgodnie z przyjętą polityką marketingową na rynku światowym,
 • bieżąca współpraca z działem marketingu, TMM i działem R&D.
Polska, małopolskie, Kraków

Asystent/ka ds. Marketingu  »
 • współudział w tworzeniu i rozwoju standardów marketingowych,
 • wsparcie Działu Marketingu w codziennych obowiązkach,
 • koordynacja kalendarza działań marketingowych pomiędzy markami,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji wybranych projektów i aktywności marketingowych,
 • monitorowanie i analiza rynku pod kątem trendów, potrzeb klientów i działań konkurencji.
Polska, małopolskie, Kraków

Brand Manager  »
Marketing

Jeśli…

 • jesteś energicznym, kreatywnym i otwartym na zmienianie świata managerem,
 • marzysz o tym by tworzyć innowacyjne produkty,
 • chcesz realizować kampanie TV,
 • lubisz wyzwania i potrafisz do nich podchodzić nieszablonowo

…to być może właśnie Tobie nasz Klient zaoferuje możliwość całkowitego kreowania świata marki i języka jej komunikacji.

Polska, małopolskie, Kraków

Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Produktu  »
R&D
 • nadzór nad projektami pracowników działu rozwoju produktu, odpowiedzialność za prace wykonywane w dziale,
 • pomoc w opracowywaniu budżetu działu,
 • tworzenie innowacyjności recepturalnych,
 • praca nad ujednoliceniem asortymentu pod kątem receptur,
 • projektowanie i ulepszanie wyrobów firmy,
 • opracowywanie dokumentacji technicznych,
 • ocena przydatności nowych surowców do produkcji,
 • nadzór nad przeprowadzaniem prób produkcyjnych.

 

Polska, małopolskie, Kraków

Kierownik Administracyjny - Office Manager  »
 • zarządzanie pełnym spektrum zagadnień administracyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu,
 • dbałość o przepływ informacji i dokumentów,
 • kontrolowanie poprawności wymaganej dokumentacji,
 • reprezentowanie placówki w kontaktach z klientami, dostawcami, instytucjami edukacyjnymi,
 • zarządzanie i dbałość o najwyższe standardy w obiektach placówki,
 • wsparcie zarządu w działaniach administracyjnych,
 • ciągłe usprawnianie organizacji i metod pracy placówki,
 • promowanie systemu edukacji opartego na zaufaniu i partnerstwie.
Polska, małopolskie, Kraków

Planista Produkcji  »
 • analiza Stock,
 • przygotowanie planów produkcyjnych (długo, średnio i krótko terminowych),
 • kontrola realizacji zleceń produkcyjnych,
 • analiza i raportowanie odchyleń wykonania planów produkcyjnych,
 • inicjowanie i wdrażanie projektów wewnętrznych zmierzających do doskonalenia funkcjonujących systemów planowania i analizowania produkcji,
 • przygotowanie zapotrzebowania na komponenty dla zaopatrzenia,
 • ścisła współpraca z produkcją, zaopatrzeniem, planowaniem sprzedaży, działem obsługi klienta,
 • analiza wykorzystania parku maszynowego.
Polska, małopolskie, Kraków

Administrator Systemów IT  »
IT
 • administracja systemami Windows, Linux, vSphere,
 • administracja siecią LAN, WLAN, WAN, systemami telekomunikacyjnymi,
 • obsługa systemu ERP i innych systemów biznesowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • instalacja oprogramowania, serwis oraz konserwacja sprzętu informatycznego,
 • wsparcie użytkowników w zakresie używania sprzętu i oprogramowania,
 • rozwiązywanie zgłaszanych problemów w działaniu systemów IT,
 • przydzielanie uprawnień, kontrola dostępów do danych i oprogramowania oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur ochrony danych,
 • udział w projektach informatycznych firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Spedytor - Logistyk  »
 • pozyskiwanie ładunków na giełdach trans i timocom,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami firmy,
 • składanie kilku ładunków w cały ładunek,
 • nadzór nad powierzonym ładunkiem,
 • kontrolowanie trasy kierowców,
 • przestrzeganie zasad prawa transportowego.
Polska, małopolskie, Kraków

Szlifierz odlewów  »
Praca tymczasowa
 • praca jest wykonywana na terenie dużego kompleksu przemysłowego w zakładzie produkcyjnym, w którym zajmujemy się szlifowaniem elementów z żeliwa (skrzynie biegów, klocki hamulcowe, osłony osi jezdnych),
 • bardzo ważna umiejętność odcinania nadlewek, sprawnego posługiwania się szlifierkami ręcznymi i dbania o powierzone narzędzia,
Francja, okolice Lyon

Specjalista ds. Rekrutacji  »
Administracja, HR
 • prowadzenie masowych projektów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla dla Klientów z Niemiec i Francji,
 • aktywne wykorzystanie social media w prowadzonych kampaniach rekrutacyjnych,
 • przygotowanie i publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • analiza i weryfikacja aplikacji i kompetencji kandydatów,
 • przeprowadzanie wywiadów z kandydatami,
 • przedstawienie kandydatom kompleksowej oferty i warunków pracy,
 • budowanie oraz zarządzanie bazą kandydatów dopasowanych do potrzeb prowadzonych projektów rekrutacyjnych,
 • budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji z oddelegowanymi pracownikami oraz Klientami,
 • bieżące raportowanie oraz przygotowywanie zestawień z prowadzonych projektów rekrutacyjnych,
 • dbanie o pozytywny wizerunek HR Navigator na rynku pracy,
 • doskonalenie metod rekrutacyjnych i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • otwarta współpraca z innymi działami firmy,
 • udział w planowaniu działań rekrutacyjnych.
Polska, małopolskie, Kraków

Pracownik pralni przemysłowej - PRACA NIEMCY  »
Praca tymczasowa
 • praca jest wykonywana w dużej pralni przemysłowej, 
 • praca polega na wykonywaniu szeregu prac wspierających/pomocniczych na ternie pralni tj. sortowanie prania wg. koloru i rodzaju materiału, wkładanie prania do urządzeń piorących, przygotowanie prania do prasowania itp., 
 • praca wymaga aktywności fizycznej z uwagi na stojący charakter i pozostawanie w ciągłym ruchu,
 • praca wymaga staranności i dokładności oraz umiejętność pracy w zespole,
 • istotne jest dokładne wykonywanie poleceń wydawanych przez przełożonych (osoby wskazane przez niemieckiego Pracodawcę użytkownika),  
Niemcy, okolice Bonn

Doradca Techniczno-Handlowy  »
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych (B2B),
 • pozyskiwanie i rozwijanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi,
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru optymalnych rozwiązań,
 • prowadzenie bieżących projektów,
 • prezentacja produktów firmy oraz przygotowywanie ofert handlowych,
 • analiza rynku,
 • realizacja zakładanych planów sprzedażowych,
 • raportowanie bieżących działań,
 • monitorowanie należności.
Polska, podkarpackie, Rzeszów

Pracownik produkcji elementów plastikowych z językiem niemieckim  »
Praca tymczasowa

- produkcja elementów plastikowych (polikarbonat) – szyby do aut i pojazdów specjalnych
- obróbka plastiku
- ogólne prace pomocnicze.

Niemcy, okolice Hamburga

Pracownik fizyczny / magazynier - PRACA NIEMCY - bez znajomości języka  »
Praca tymczasowa
 • załadunek i rozładunek kontenerów z przesyłkami kurierskimi,
 • utrzymanie porządku na magazynie,
 • rzetelne wykonywanie poleceń przełożonego,
 • ręczne skanowanie paczek kurierskich.
Niemcy, okolice Kassel

Haben Sie kein passendes Angebot gefunden? Senden Sie uns Ihren Lebenslauf!
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung!

Haben Sie Fragen?

Schreiben oder rufen Sie uns an, wir beantworten Ihnen gerne!


WIR INFORMIEREN DASS:
Ihre persönlichen Daten werden von HR NAVIGATOR für folgende Zwecke verarbeitet: Werbung und Direktmarketing von Waren und Dienstleistungen, die im Angebot von HR NAVIGATOR für die Durchführung von Handelsabkommen und Wartungsdienstleistungen enthalten sind, und die nicht zu kommerziellen Zwecken an andere Unternehmen übertragen werden.

Arbeitsangebote Kontakt