HR Navigator – Twój Kierunek na lepszą jakość pracy

Znajdź pracę wg braży lub lokalizacji:
wybrane filtry:
kraj:
obszar zawodowy:
wszystkie wyniki (26) :
Stażysta ds. Archiwizacji Dokumentów  »
 • wsparcie Działu Kadr w zakresie prac administracyjnych,
 • sortowanie, porządkowanie, skanowanie i rejestrowanie dokumentacji,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • inne prace biurowe.
Polska, małopolskie, Kraków

MAGAZYNIER – praca w Niemczech z darmowym zakwaterowaniem  »
Praca tymczasowa

Codziennie przez Twoje ręce przejdzie wiele pakunków a Ty będziesz miał swój udział w terminowym dostarczeniu przesyłek do adresata.
Twoim zadaniem będzie załadunek/rozładunek kontenerów z przesyłkami kurierskimi, przepychanie paczek na taśmie oraz naprawa uszkodzonych przesyłek.


Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • sporządzanie A1 oraz wniosków EKUZ,
 • prowadzenie ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • otwarta współpraca z innymi działami firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Pomocnik Koordynatora  »
Administracja, Praca tymczasowa
 • odpowiedzialność za zakwaterowanie i wykwaterowanie delegowanych pracowników,
 • kontrola kwater pracowniczych,
 • zgłaszanie ewentualnych napraw i usterek,
 • dbałość o ład i porządek,
 • prowadzenie szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników,
 • prowadzenie rejestru nieobecności pracowników (przyjmowanie wniosków, udzielanie zgody na dni wolne),
 • pomoc w przygotowaniu harmonogramów pracy,
 • podstawowe prace administracyjne wskazane przez Koordynatora,
 • dbałość o prawidłowy obieg informacji oraz dokumentów z centralą firmy w Polsce,
 • kompletowanie dokumentów do wysyłki,
 • realizacja dodatkowych zadań zlecanych przez Koordynatora,
 • otwarta współpraca z centralą firmy w Polsce.
Niemcy, Bebra

Rekruter - Freelancer  »
HR

Jeśli...

 • masz dużo wolnego czasu i chcesz dorobić,
 • dobrze czujesz się w roli rekrutera,
 • marzysz by sprawdzić się w tej roli

...to być może właśnie Tobie zaoferujemy współpracę w zakresie prowadzenia masowych rekrutacji dla naszych Klientów z Niemiec.

Polska, małopolskie, Kraków

Specjalista ds. PR  »
Marketing
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz oraz nawiązywanie i rozwijanie relacji z dziennikarzami,
 • budowanie tożsamości i wizerunku firmy,
 • planowanie i wdrażania strategii PR dla poszczególnych marek,
 • prowadzenie działań PR w mediach i w social mediach,
 • współtworzenie materiałów prasowych oraz reklamowych,
 • kreatywne wspieranie zespołów sprzedażowych w zakresie działań promocyjnych oraz polityki wizerunkowej,
 • monitorowanie i analiza rynku pod kątem trendów, potrzeb klientów i działań konkurencji.
Polska, małopolskie, Kraków

Monter / Mechanik  »
Praca fizyczna
 • montaż linii do transportu bagażu na lotnisku
 • inne prace montażowe 
 • około 35-42 h pracy tygodniowo
Francja, okolice Paryża

Mechanik utrzymania ruchu - z językiem niemieckim  »
Praca tymczasowa
 • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń
 • uruchomienie i konwersja  maszyn i urządzeń
 • wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych napraw
 • dbałość o zapewnienie ciągłości pracy zakładu
Niemcy, okolice Hainspitz

Dyrektor Działu Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania obszaru kadr w prężnej firmie FMCG,
 • zarządzanie i organizacja pracy w podległym zespole specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego, planowanie działań i stałe monitorowanie jakości pracy,
 • wsparcie zespołu poprzez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo i wsparcie pracowników oraz managerów firmy w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych,
 • tworzenie i optymalizacja procesów oraz narzędzi kadrowo-płacowych,
 • nadzór nad poprawnością oraz samodzielne sporządzanie raportów oraz sprawozdań z zakresu zagadnień personalnych i płacowych na potrzeby GUS, ZUS, PFRON, PIT oraz Zarządu firmy,
 • monitorowanie zmian prawnych, tworzenie rekomendacji dotyczących dostosowania obsługi kadrowo-płacowej,
 • proponowanie optymalizacji biznesowych w obszarze odpowiedzialności.
Polska, małopolskie, Kraków

Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • sporządzanie A1 oraz wniosków EKUZ,
 • prowadzenie ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • współpraca z innymi działami firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Konsultant ds. Obsługi Klienta i Rynku Francuskiego  »
 • współpraca z Partnerami z Francji,
 • telefoniczny oraz mailowy kontakt francuskojęzyczny,
 • wsparcie pracowników oddelegowanych do Francji,
 • wsparcie Klientów w bieżących zapytaniach,
 • utrzymywanie dobrych relacji z Partnerami z Francji.
Polska, małopolskie, Kraków

Konsultant ds. Obsługi i Rozwoju Rynku Niemieckiego  »
 • współpraca z Partnerami z Niemiec,
 • telefoniczny oraz mailowy kontakt niemieckojęzyczny,
 • pozyskiwanie nowych Partnerów i budowanie długotrwałych relacji biznesowych,
 • wsparcie Klientów w bieżących zapytaniach,
 • utrzymywanie dobrych relacji z Partnerami z Niemiec.
Polska, małopolskie, Kraków

Specjalista ds. Kadr i Płac  »
Administracja, HR
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie  ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji  i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • współpraca z innymi działami firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Specjalista ds. Floty  »
Administracja
 • zapewnienie wskazanej przez Zarząd ilości i jakości sprawnych technicznie samochodów służbowych,
 • optymalizacja wykorzystania samochodów firmowych,
 • okresowa kontrola stanu technicznego samochodów służbowych,
 • zapewnienie terminowości i jakości przeglądów serwisowych,
 • rozliczanie kosztów związanych z funkcjonowaniem floty w firmie (leasing),
 • likwidacja szkód komunikacyjnych, zapewnienie samochodu zastępczego na czas naprawy,
 • przygotowywanie dla Zarządu propozycji optymalizacji pozwalających na obniżenie kosztów wykorzystania samochodów służbowych z zapewnieniem jakości i terminowości dla użytkowników.
Polska, małopolskie, Kraków

Export Manager  »
Sprzedaż
 • analiza możliwości i zagrożeń wynikających ze specyfiki podległego rynku,
 • budowanie strategii i rozwoju sprzedaży oraz dystrybucji produktów w danym regionie,
 • inicjowanie nowych pozycji asortymentowych/wersji smakowych i wsparcie przy ich tworzeniu,
 • nawiązywanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi,
 • realizowanie założonych celów handlowych, generowanie określonego zysku ze sprzedaży,
 • realizacja polityki handlowej, promocyjnej i cenowej,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz promowanie poszczególnych marek, zgodnie z przyjętą polityką marketingową na rynku światowym,
 • bieżąca współpraca z działem marketingu, TMM i działem R&D.
Polska, małopolskie, Kraków

Asystent/ka ds. Marketingu  »
 • współudział w tworzeniu i rozwoju standardów marketingowych,
 • wsparcie Działu Marketingu w codziennych obowiązkach,
 • koordynacja kalendarza działań marketingowych pomiędzy markami,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji wybranych projektów i aktywności marketingowych,
 • monitorowanie i analiza rynku pod kątem trendów, potrzeb klientów i działań konkurencji.
Polska, małopolskie, Kraków

Brand Manager  »
Marketing

Jeśli…

 • jesteś energicznym, kreatywnym i otwartym na zmienianie świata managerem,
 • marzysz o tym by tworzyć innowacyjne produkty,
 • chcesz realizować kampanie TV,
 • lubisz wyzwania i potrafisz do nich podchodzić nieszablonowo

…to być może właśnie Tobie nasz Klient zaoferuje możliwość całkowitego kreowania świata marki i języka jej komunikacji.

Polska, małopolskie, Kraków

Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Produktu  »
R&D
 • nadzór nad projektami pracowników działu rozwoju produktu, odpowiedzialność za prace wykonywane w dziale,
 • pomoc w opracowywaniu budżetu działu,
 • tworzenie innowacyjności recepturalnych,
 • praca nad ujednoliceniem asortymentu pod kątem receptur,
 • projektowanie i ulepszanie wyrobów firmy,
 • opracowywanie dokumentacji technicznych,
 • ocena przydatności nowych surowców do produkcji,
 • nadzór nad przeprowadzaniem prób produkcyjnych.

 

Polska, małopolskie, Kraków

Kierownik Administracyjny - Office Manager  »
 • zarządzanie pełnym spektrum zagadnień administracyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu,
 • dbałość o przepływ informacji i dokumentów,
 • kontrolowanie poprawności wymaganej dokumentacji,
 • reprezentowanie placówki w kontaktach z klientami, dostawcami, instytucjami edukacyjnymi,
 • zarządzanie i dbałość o najwyższe standardy w obiektach placówki,
 • wsparcie zarządu w działaniach administracyjnych,
 • ciągłe usprawnianie organizacji i metod pracy placówki,
 • promowanie systemu edukacji opartego na zaufaniu i partnerstwie.
Polska, małopolskie, Kraków

Planista Produkcji  »
 • analiza Stock,
 • przygotowanie planów produkcyjnych (długo, średnio i krótko terminowych),
 • kontrola realizacji zleceń produkcyjnych,
 • analiza i raportowanie odchyleń wykonania planów produkcyjnych,
 • inicjowanie i wdrażanie projektów wewnętrznych zmierzających do doskonalenia funkcjonujących systemów planowania i analizowania produkcji,
 • przygotowanie zapotrzebowania na komponenty dla zaopatrzenia,
 • ścisła współpraca z produkcją, zaopatrzeniem, planowaniem sprzedaży, działem obsługi klienta,
 • analiza wykorzystania parku maszynowego.
Polska, małopolskie, Kraków

Administrator Systemów IT  »
IT
 • administracja systemami Windows, Linux, vSphere,
 • administracja siecią LAN, WLAN, WAN, systemami telekomunikacyjnymi,
 • obsługa systemu ERP i innych systemów biznesowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • instalacja oprogramowania, serwis oraz konserwacja sprzętu informatycznego,
 • wsparcie użytkowników w zakresie używania sprzętu i oprogramowania,
 • rozwiązywanie zgłaszanych problemów w działaniu systemów IT,
 • przydzielanie uprawnień, kontrola dostępów do danych i oprogramowania oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur ochrony danych,
 • udział w projektach informatycznych firmy.
Polska, małopolskie, Kraków

Spedytor - Logistyk  »
 • pozyskiwanie ładunków na giełdach trans i timocom,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami firmy,
 • składanie kilku ładunków w cały ładunek,
 • nadzór nad powierzonym ładunkiem,
 • kontrolowanie trasy kierowców,
 • przestrzeganie zasad prawa transportowego.
Polska, małopolskie, Kraków

Szlifierz odlewów  »
Praca tymczasowa
 • praca jest wykonywana na terenie dużego kompleksu przemysłowego w zakładzie produkcyjnym, w którym zajmujemy się szlifowaniem elementów z żeliwa (skrzynie biegów, klocki hamulcowe, osłony osi jezdnych),
 • bardzo ważna umiejętność odcinania nadlewek, sprawnego posługiwania się szlifierkami ręcznymi i dbania o powierzone narzędzia,
Francja, okolice Lyon

Specjalista ds. Rekrutacji  »
Administracja, HR
 • prowadzenie masowych projektów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla dla Klientów z Niemiec i Francji,
 • aktywne wykorzystanie social media w prowadzonych kampaniach rekrutacyjnych,
 • przygotowanie i publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • analiza i weryfikacja aplikacji i kompetencji kandydatów,
 • przeprowadzanie wywiadów z kandydatami,
 • przedstawienie kandydatom kompleksowej oferty i warunków pracy,
 • budowanie oraz zarządzanie bazą kandydatów dopasowanych do potrzeb prowadzonych projektów rekrutacyjnych,
 • budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji z oddelegowanymi pracownikami oraz Klientami,
 • bieżące raportowanie oraz przygotowywanie zestawień z prowadzonych projektów rekrutacyjnych,
 • dbanie o pozytywny wizerunek HR Navigator na rynku pracy,
 • doskonalenie metod rekrutacyjnych i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • otwarta współpraca z innymi działami firmy,
 • udział w planowaniu działań rekrutacyjnych.
Polska, małopolskie, Kraków

Pracownik pralni przemysłowej - PRACA NIEMCY  »
Praca tymczasowa
 • praca jest wykonywana w dużej pralni przemysłowej, 
 • praca polega na wykonywaniu szeregu prac wspierających/pomocniczych na ternie pralni tj. sortowanie prania wg. koloru i rodzaju materiału, wkładanie prania do urządzeń piorących, przygotowanie prania do prasowania itp., 
 • praca wymaga aktywności fizycznej z uwagi na stojący charakter i pozostawanie w ciągłym ruchu,
 • praca wymaga staranności i dokładności oraz umiejętność pracy w zespole,
 • istotne jest dokładne wykonywanie poleceń wydawanych przez przełożonych (osoby wskazane przez niemieckiego Pracodawcę użytkownika),  
Niemcy, okolice Bonn

Pracownik produkcji elementów plastikowych z językiem niemieckim  »
Praca tymczasowa

- produkcja elementów plastikowych (polikarbonat) – szyby do aut i pojazdów specjalnych
- obróbka plastiku
- ogólne prace pomocnicze.

Niemcy, okolice Hamburga

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Wyślij nam swoje CV!
Skontaktujemy się z Tobą!

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiemy!


INFORMUJEMY, że:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę HRNAVIGATOR w celach: promocji i marketingu bezpośredniego towarów oraz usług znajdujących się w ofercie firmy HRNAVIGATOR realizacji umów handlowych oraz usług serwisowych, i nie będą przekazywane do innych podmiotów w celach handlowych.

Oferty pracy Kontakt