24/01/18

O niemieckich klasach podatkowych – najważniejsze pojęcia

Każdy z nas, Drodzy HR-owcy, kto ma przyjemność współpracować z naszym zachodnim sąsiadem i deleguje pracowników do pracy na terenie Niemiec, zetknął się nie raz, nie dwa (a zapewne z kilkadziesiąt) z pytaniem: „ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie netto?”.

Gdybyśmy mówili o zatrudnieniu w Polsce, sprawa byłaby jasna, a wyliczenie wynagrodzenia netto specjaliście w temacie zajęłoby nanosekundę. Nie lada mur chiński napotkamy jednak, gdy przyjdzie nam odpowiedzieć kandydatowi, którego delegujemy do pracy do Niemiec, ile właściwie zarobi na przysłowiową „rękę”.

Rekruterzy stojąc przed tym pytaniem, zazwyczaj odpowiadają kierując się średnimi wynagrodzeniami netto dla stanowiska, co daje kandydatowi w miarę pełny i pewny obraz sytuacji. Otwarte jednak zostaje pytanie, dlaczego wyliczenie dokładnego wynagrodzenia netto dla rynku niemieckiego jest tak trudne.

No to po kolei.

Wysokość wynagrodzenia netto zależy głównie od przynależności do klasy podatkowej, a tych u naszych zachodnich sąsiadów jest aż sześć.

Klasa podatkowa określa, ile podatku zostanie odprowadzone z, Twojego pracowniku, wynagrodzenia brutto. Klasa podatkowa wpływa ponadto na wszelakie otrzymywane świadczenia – zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek wychowawczy, etc. Wysokość w/w kształtuje się bowiem według Twojego wynagrodzenia netto.

Rodzaje klas podatkowych:

Klasa 1 – przysługuje osobom samotnym (osoby niezamężne, rozwiedzione, w separacji, owdowiałe – po dwóch latach po śmierci małżonka) i małżonkom żyjącym osobno.

Twoje miesięczne wynagrodzenie jest zwolnione z podatku pod warunkiem, że nie przekracza kwoty 945 EUR.

Klasa 2 – przynależy do osób, które samotnie wychowują minimum jedno dziecko i które otrzymują zasiłek rodzinny na to dziecko / dzieci.

W takim przypadku kwota miesięcznego wynagrodzenia by była zwolniona od podatku, nie może przekroczyć 1077 EUR.

Klasa 3 – tę klasę otrzymują osoby owdowiałe (w rok po śmierci współmałżonka), osoby zamężne, ale tylko wtedy, gdy współmałżonek nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy lub posiada 5. Klasę podatkową.

Ważne: małżonek osoby zarabiającej musi przebywać w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Przy wyborze Klasy 3 wynagrodzenie wolne od podatku nie może przekroczyć kwoty 1788 EUR.

Klasa 4 – sprawa jest prosta, bo dotyczy małżonków, których partner wybrał również Klasę 4. Dochód zwolniony z opodatkowania to 945 EUR

Pamiętaj, że Klasa 4. jest korzystna tylko wtedy, gdy osiągacie podobne wynagrodzenie.

Klasa 5 – tę klasę otrzymują osoby w związkach małżeńskich, których współmałżonek jest rozliczany według Klasy 3.

Wynagrodzenie wolne od podatku to w tym przypadku 105 EUR.

Klasa 6 – można w skrócie powiedzieć, że klasa ta jest przyznawana w przypadkach trudnych lub nieidentyfikowalnych podatkowo. Otrzymują ją bowiem osoby wolne lub będące w związku małżeńskim, które są w stosunku pracy, ale nie dokumentują swoich dochodów (nie dostarczają karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego). Klasa ta dotyczy też osób wykonujących więcej niż jedną pracę.

Klasa 6. nie przewiduje kwoty wolnej od podatku – w tym przypadku taki dochód wynosi 0 EUR.

 

Możliwości rozliczeń dla małżeństw.

Pracujący małżonkowie mają możliwość wyboru klas podatkowych według następujących kombinacji:

Klasa 4/Klasa 4 lub Klasa 3/Klasa 5.

Jeśli w Twoim małżeństwie różnice w waszych wynagrodzeniach są znaczne to dla tego z wyższymi zarobkami korzystniejsza będzie Klasa 3 a druga połówka zostanie rozliczona według Klasy 5

Kombinacja Klasa 4/Klasa 4 z reguły opłaca się tylko wtedy, gdy małżonkowie osiągają zbliżone do siebie dochody.

Od 2013 roku małżeństwa zyskały jeszcze jedną opcję – Klasa 4/Klasa 4 z faktorem).

W dużym uproszczeniu przy tej formie rozliczenia każdy z małżonków rozliczany jest zgodnie z jego wkładem w dochód gospodarstwa domowego. Np. jeśli Twój wkład to 30% to odprowadzasz tylko 30% wspólnego podatku. Opcja ta jest korzystna dla wszystkich małżeństw gdzie występują duże dysproporcje w dochodach – do tej pory w takich sytuacjach pary wybierały kombinację Klasy 3 i Klasy 5 co często kończyło się nadpłaceniem podatku.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wyboru kombinacji klas końcem końców wysokość podatku do odprowadzenia będzie taka sama. Różnice pojawiają się w kwotach potrącanych w ciągu roku / kwot wypłacanych podczas składania zeznania podatkowego.

 

Czy można zmienić klasę podatkową?

Oczywiście, że można i wcale nie jest to takie trudne jak się może na pozór wydawać.

Czasami taka zmiana jest nawet konieczna choć równie często jest kwestią dobrowolną i wynika z zmiany sytuacji rodzinnej.

Kiedy musisz zmienić klasę podatkową?

– zmiana stanu cywilnego (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, śmierć partnera),

– narodziny dziecka (ale tylko w przypadku osób samotnych),

– podjęcie dodatkowej pracy

Pamiętaj! Jeśli ty pracujesz w Niemczech a twój małżonek mieszka w Polsce to by zmienić klasę podatkową musicie dostarczyć jego zaświadczenie o zarobkach jakie osiąga w Polsce.

 

Jeśli nasz pracownik pracował już na terenie Niemiec to najprawdopodobniej ma już nadaną klasę podatkową (przynajmniej powinien) i doskonale wie, ile podatku przyjdzie mu zapłacić. Sprawa ma się zgoła inaczej, gdy nasz kandydat wyjedzie po raz pierwszy. Klasa podatkowa zostanie mu w takim przypadku dopiero nadana i na poznanie wielkości obciążeń przyjdzie mu chwilę poczekać.

Temat jest trudny, a przy tym niezmiernie ważny z punktu widzenia rozliczeń z naszymi pracownikami. Stąd też w kolejnym wpisie pozwolę sobie przybliżyć sytuacje, w jakich warto zmienić klasę podatkową, jak to zrobić i jak się rozliczyć.

Do przeczytania!

Autor: Grzegorz Zgorzelski

HR Navigator

 

Źródła:

https://dojczland.info/

https://punkt.media/

Oferty pracy Kontakt