Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Opublikowano:  2021-11-23   |   Wygasa:  2022-01-31
R&D
Polska, podkarpackie, Rzeszów

Berufsbeschreibung

 • zarządzanie działaniami profilaktycznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż.,
 • udział w audytach oraz przygotowywanie dokumentacji do kontroli i inspekcji organów zewnętrznych,
 • tworzenie szczegółowych instrukcji BHP oraz ryzyk stanowiskowych na poszczególne stanowiska pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z planem działania w celu ich usunięcia,
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz pilnowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • prowadzenie szkoleń BHP oraz szkoleń środowiskowych,
 • udział w ustalaniu okoliczności wypadków w pracy, w drodze do lub z pracy,
 • sporządzanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów,
 • udział w przekazywaniu do użytku nowych lub przebudowanych obiektów albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, maszyny i urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • zarządzanie aspektami środowiskowymi,
 • zarządzanie dokumentacją związana z pomiarami i decyzjami urzędowymi w zakresie gospodarki odpadami, ściekami, emisji do atmosfery,
 • rozliczanie opłat związanych z ochrona środowiska i sporządzanie raportów środowiskowych (rejestr KOBIZE, BDO),
 • monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacja prawnych związanych z ochroną środowiska, 
 • sporządzanie deklaracji REACH i ROHS,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie aspektów środowiskowych,
 • współuczestnictwo w utrzymaniu systemu ISO 14001,
 • prowadzenie szkoleń i akcji proekologicznych,
 • wdrażanie rozwiązań służących ograniczeniu wpływu działalności firmy na środowisko.

Anforderungen

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w firmie produkcyjnej
 • uprawnienia służb BHP
 • znajomość wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość normy ISO 14001,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat B, 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację wraz ze znajomością słownictwa specjalistycznego z obszaru BHP i ochrony środowiska - będzie dodatkowym atutem. 

Wir bieten an

 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
 • możliwość uczestniczenia w projektach szkoleniowych,
 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Administratorem danych jest HR Navigator z siedzibą w 32-447 Siepraw, ul. Kalinowa 96 oraz HR Creator z siedzibą w 30-390 Kraków, ul. Zawiła 69. Dane są przetwarzane dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

HR Navigator  jest agencją zatrudnienia posiadającą certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 11850.

HR Creator  jest agencją zatrudnienia posiadającą certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 14997.

 

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HR Navigator oraz HR Creator moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami."

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HR Navigator oraz HR Creator moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
„Wyrażam zgodę na przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym z HR Navigator oraz HR Creator na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


« Arbeitsangebote

Haben Sie Fragen?

Schreiben oder rufen Sie uns an, wir beantworten Ihnen gerne!


WIR INFORMIEREN DASS:
Ihre persönlichen Daten werden von HR NAVIGATOR für folgende Zwecke verarbeitet: Werbung und Direktmarketing von Waren und Dienstleistungen, die im Angebot von HR NAVIGATOR für die Durchführung von Handelsabkommen und Wartungsdienstleistungen enthalten sind, und die nicht zu kommerziellen Zwecken an andere Unternehmen übertragen werden.

Arbeitsangebote Kontakt