Über uns

HR Navigator ist ein Vermittler Unternehmen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Durchführung komplexer Rekrutierung, wir arbeiteten mit großen Unternehmen zusammen, um Ihnen unter anderem zu helfen, Mitarbeiter zu finden, die bereit zur Zeitarbeit sind, und im Ausland zu arbeiten. Dank einer breiten und vielfältigen Angebotsdatenbank helfen wir vielen Menschen, ihren Traumberuf jeden Tag zu finden.

HR Navigator – Ihre Orientierung auf bessere Arbeitsqualität

Praca dla osób 50+ w Niemczech. Opłaca się wyjechać?

Osoby powyżej 50 roku życia mają często problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Może warto wyjechać na przykład do Niemiec i opiekować się ludźmi starszymi?

Pracujesz za granicą? Unia szykuje zmiany w prawie

Unia Europejska kończy prace nad tzw. Dyrektywą Wdrożeniową. Nowe przepisy mają dać szeroki dostęp do informacji na temat firm, które delegują pracowników (czy opłacają składki ubezpiecze­nio­we, czy nie zalegają z wypłatą pensji). Wszyscy pracownicy i zagraniczni pracodawcy na specjalnej stronie internetowej będą mogli zapoznać się z sytuacją firm wysyłających pracowników i wybrać taką, która działa zgodnie z prawem..

Przed wyjazdem do pracy sprawdzić pośrednika

Najczęściej spotykaną formą zatrudniania opiekunek z Polski jest delegowanie. Unia Europejska kończy prace nad tak zwaną Dyrektywą Wdrożeniową, która ma zwiększyć bezpieczeństwo delegowanych pracowników. Jak mówi IAR Beata Siadek z Agencji Ideal Group, obecnie obowiązująca dyrektywa nie gwarantuje pracownikom poszanowania ich praw.

Polacy są najliczniejszą grupą pracowników delegowanych w UE

Delegowanie jest jedną z popularniejszych form zatrudniania za granicą. Najliczniejszą grupę – 20-procentową stanowią Polacy. Wyjeżdżają najczęściej do Niemiec, Francji oraz Belgii. Zatrudnienie znajdują we wszystkich branżach – między innymi w logistyce, budownictwie i opiece nad osobami starszymi.

Polacy najliczniejszą grupą pracowników delegowanych

Jak podkreśla dyrektor Beata Siadek z działającej głównie na rynku niemieckim Agencji Ideal Group, obecnie funkcjonująca dyrektywa z 1996 roku jest mocno nieaktualna i nie zapewnia pracownikom poszanowania ich praw. Nowa dyrektywa ma wyeliminować przypadki fałszywego samozatrudnienia.

Polacy najliczniejszą grupą pracowników delegowanych

Obecnie delegowani pracownicy bardzo często są zmuszani do zakładania własnej działalności gospodarczej, co jest dla nich rozwiązaniem niekorzystnym. Nie mają prawa do urlopu a zasiłki chorobowe oraz składki odprowadzane do ZUS są na najniższym poziomie. Dodatkowo łamią prawo, gdyż według orzecznictwa sądów, osoba świadcząca usługi tylko dla jednego klienta jest pracownikiem a nie przedsiębiorcą – zwraca uwagę Beata Siadek.

UE za zwiększeniem bezpieczeństwa delegowanych za granicę pracowników

Aby ułatwić życie tak zatrudnianym Unia kończy obecnie prace nad tak zwaną Dyrektywą Wdrożeniową, która ma zwiększyć bezpieczeństwo delegowanych pracowników. Zakończenie prac planowane jest na maj tego roku. Jak podkreśla dyrektor Beata Siadek z działającej głównie na rynku niemieckim Agencji Ideal Group, obecnie funkcjonująca dyrektywa jest mocno nieaktualna i nie zapewnia pracownikom poszanowania ich praw.

Tu zarobisz więcej niż w Niemczech. Zobacz, kogo zatrudniają

Francja jest mniej popularnym kierunkiem wyjazdów zarobkowych Polaków niż np. Niemcy. Być może niesłusznie, bo wynagrodzenia oferowane polskim pracownikom we Francji są wyższe niż w popularnych wśród naszych rodaków Niemczech. Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna nad Sekwaną wynosi prawie 9,5 euro brutto za godzinę. Dla porównania: w landach zachodnich w Niemczech ta stawka jest znacznie niższa, to nieco ponad 8 euro za godzinę pracy.

Rozmowa na antenie Polskiego Radia z Panią Beatą Siadek i Panem Dariuszem Kossowskim

Rozmowa na antenie Polsat News z Panią Beatą Siadek

Rozmowa na antenie Myślenice iTV z Grzegorzem Zgorzelskim

Kompendium 2015:

Artykuł autorstwa Pani Beaty Siadek zamieszczony w Kompendium HR 2015: "Nie tylko rekruterzy. Dlaczego warto inwestować i rozwijać twardy HR?", dostępny na stronach 106-107.
Zapraszamy do lektury.

Kompendium 2016:

Artykuł autorstwa Pani Beaty Siadek zamieszczony w Kompendium HR 2016: "Jump! Skok w zawodową spiralę", dostępny na stronach 90-91.
Zapraszamy do lektury.

Kompendium 2017:

Artykuł autorstwa Pana Grzegorza Zgorzelskiego zamieszczony w Kompendium HR 2017: "Czy rekrutacja masowa musi być pracą bez końca", dostępny stronach 84-85.
Zapraszamy do lektury.

Dokumente und Zertifikate

VAT UE

Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia KRAZ

CREDITREFORM 2017 CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI

CREDITREFORM 2017 SOLVENCY CREDIBILITY

CREDITREFORM 2017 ZERTIFIKAT DER BONITÄT DE

ERLAUBNIS 2015 - niemieckie pozwolenie na użyczanie pracowników tymczasowych wydane przez Bundesagentur Für Arbeit Agentur für Arbeit Düsseldorf

ERLAUBNIS 2016 - niemieckie pozwolenie na użyczanie pracowników tymczasowych wydane przez Bundesagentur Für Arbeit Agentur für Arbeit Düsseldorf

ERLAUBNIS 2017 - niemieckie pozwolenie na użyczanie pracowników tymczasowych wydane przez Bundesagentur Für Arbeit Agentur für Arbeit Düsseldorf

URKUNDE iGZ e.V. 2015 - potwierdzenie przyjęcia w poczet członków niemieckiego Układu Zbiorowego iGZ e.V.

URKUNDE iGZ e.V. 2016

URKUNDE iGZ e.V. 2017 - potwierdzenie przyjęcia w poczet członków niemieckiego Układu Zbiorowego iGZ e.V.

URKUNDE iGZ e.V. 2018 - potwierdzenie przyjęcia w poczet członków niemieckiego Układu Zbiorowego iGZ e.V.

Willkommen!
 
Ich heiße Beata und ich bin Geschäftsinhaber von HR Navigator.
Wir freuen uns sehr, unser Wissen und unsere Erfahrung mit Ihnen teilen zu können.
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und zerstreuen Zweifel, beraten und unterstützen.
Willkommen in der Welt von HR Navigator, wo bessere Arbeit gleich um die Ecke wartet!

Arbeitsangebote Kontakt