Twój Łowca HR

HR Navigator to profesjonalny dostawca usług HR z doświadczeniem w obsłudze Klientów w kraju, jak również w Niemczech i Francji. Działamy szybko i skutecznie. Rozumiemy, że dynamika biznesu wymaga szybkiej reakcji. Wspieramy, doradzamy i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
Usługa pracy tymczasowej HR Navigator z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom działów HR:
  • w zakresie zatrudnień długoterminowych
  • w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży
  • planowanych przerw urlopowych stałych pracowników
  • nadmiernych absencji i rotacji personelu
  • zmiennych cyklów produkcyjnych
Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji

gwarantujące zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na dane stanowisko. Konsultanci HR Navigator wykraczają daleko poza standardowe dopasowanie kandydata do wymogów opisu stanowiska, zwracając uwagę także na środowisko pracy i kulturę organizacji każdej firmy. Zapewniamy pracowników, którzy od pierwszych godzin pracy doskonale wywiązują się z powierzonych obowiązków.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

obejmujące obsługę administracyjno-prawną: naliczanie płac i terminowe wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji kadrowej, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia społeczne, podatki.

Świetna komunikacja

z Klientem i pracownikami to dla nas podstawa działań operacyjnych. Dzięki nowoczesnej technologii mobilnej i internetowej zapewniamy płynną komunikację pomiędzy Klientem, pracownikami tymczasowymi i dedykowanym konsultantem HR Navigator. Naszym Klientom udostępniamy autorskie rozwiązania, umożliwiającą stały monitoring zatrudnienia i dostęp do dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, listy płac, ewidencje czasu pracy, uprawnienia itp.). Skontaktuj się z nami i zapewnij sobie elastyczność zatrudnienia w swojej firmie.