DORADZTWO DLA DELEGUJĄCYCH ZA GRANICĘ

Transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników stają się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców. Zjawisko to występuje nie tylko w dużych międzynarodowych firmach, ale również wśród małych i średnich polskich pracodawców, dokonujących intensywnej ekspansji usług za granicę.

Transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników stają się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców. Zjawisko to występuje nie tylko w dużych międzynarodowych firmach, ale również wśród małych i średnich polskich pracodawców, dokonujących intensywnej ekspansji usług za granicę.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług:

 • Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicą – ustalenie właściwego ustawodawstwa.
 • Weryfikacja warunków niezbędnych do uzyskania potwierdzenia formularzy A1 dla pracowników delegowanych (warunki po stronie pracowników i pracodawcy).
 • Konsultacje w zakresie ustalania podstawy składek ZUS dla pracowników delegowanych do pracy za granicą.
 • Konsultacje w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych.
 • Zasada wyliczania 183 dni przebywania i pracy za granicą.
 • Przejęcie pełnej obsługi w zakresie kadr i płac pracowników delegowanych (payroll kadrowo płacowy).
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy, ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, wymogów Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz Dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • Układy zbiorowe na terenie Niemiec – zasady członkostwa, wady i zalety.
 • Zezwolenie na użyczanie pracowników przez polskie agencje pracy tymczasowej na terenie Niemiec – konsultacje i pomoc w kwestiach formalnych.
 • Opodatkowanie wynagrodzeń na terenie Niemiec – obsługa podatkowa.
 • Przygotowanie odpowiednich wzorów dokumentów (np. umowy pomiędzy firmą oddelegowującą a pracownikami).
 • Pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów niezbędnych dla legalizacji pobytu pracownika i jego najbliższych w kraju oddelegowania oraz rozpoczęcia przez pracownika wykonywania jego obowiązków.
 • Zasady przechowywania i udostępniania dokumentów pracowniczych w kraju delegowania - autorska platforma www.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa personalnego.

Oferty pracy Kontakt