Układ zbiorowy IGZ

Członkostwo w iGZ to świadomość odpowiedzialności, jakość, niezawodność i ciągły rozwój.

Firma HR Navigator jest członkiem niemieckiego układu zbiorowego iGZ. Kodeks etyczny iGZ stoi na straży długofalowego bezpieczeństwa i jakości dzięki utrzymującym się w mocy przepisom ustawowym. W rywalizacji o najlepszych specjalistów i "najlepsze ręce do pracy" iGZ pokazuje wyraźnie, że dla nas ważne są uczciwe stosunki między pracownikami, klientami i konkurentami.

UCZCIWOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, SZACUNEK, ZAUFANIE SĄ WARTOŚCIAMI, DZIĘKI KTÓRYM IGZ WRAZ ZE SWOIMI CZŁONKAMI STAJE SIĘ SILNIEJSZY.

 • Członkowie iGZ zobowiązują się do przestrzegania wszystkich pracowniczych i społecznych ustaw, w szczególności AÜG oraz ogólnych reguł dotyczących równego traktowania.
 • Członkowie iGZ zobowiązują się do przestrzegania warunków pracy, zawartych w umowie taryfowej.
 • Członkowie iGZ organizują procesy rekrutacyjne w sposób uczciwy, przejrzysty i z szacunkiem dla kandydatów.
 • Członkowie iGZ są godnymi zaufania partnerami przedsiębiorstw klientów we wszystkich sprawach personalnych.
 • Członkowie iGZ doradzają Klientom przed przyjęciem zlecenia i przedstawiają otwarcie wszystkie z punktu widzenia zlecenia informacje.
 • Członkowie iGZ zobowiązują się do poufności wszystkich działań i informacji otrzymanych od klienta, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem umowy.
 • Członkowie iGZ przyjmują zlecenie tylko wtedy, jeśli po sprawdzeniu, dojdą do wniosku, że są w stanie zaproponować personel

Praca tymczasowa jest ważną częścią zmieniającego się świata pracy. Członkowie iGZ są świadomi ich szczególnej odpowiedzialności za to, iż są aktywnymi organizatorami tych zmian. Zapoczątkowują oni ciągłą poprawę jakości i dalszy rozwój branży.

 • Członkowie iGZ działają na rzecz kontynuacji społecznego partnerstwa ze związkami zawodowymi i dalszego rozwoju umów taryfowych. Aktywnie organizują politykę taryfową.
 • Członkowie iGZ oferują otwarty, rzeczowy i pełny szacunku dialog z partnerami społecznymi i w odpowiedzi oczekują tego samego.
 • Członkowie iGZ są poważnymi i kompetentnymi partnerami w przypadku wszystkich pytań na temat pracy tymczasowej, a w szczególności dotyczących polityki, mediów i urzędów.
 • Członkowie iGZ troszczą się o przejrzystość i powagę pracy tymczasowej. Tym samym przyczyniają się w decydującym stopniu do akceptacji pracy tymczasowej w społeczeństwie.

zapraszamy do obejrzena filmu!Na wykonaną usługę rekrutacji udzielamy jednorazowej gwarancji, w ramach której zobowiązujemy się do zarekomendowania innego kandydata lub, w razie potrzeby, do ponowienia procesu bez dodatkowych opłat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa personalnego.

Oferty pracy Kontakt