Praca tymczasowa: regulacje prawne

TWÓJ KIERUNEK NA LEPSZĄ JAKOŚĆ PRACY!

Przepisy regulujące działalność agencji pracy tymczasowej:

Ustawa z dnia 09 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 Nr 166, poz 1608 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz 1001 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 07 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 2006 Nr 79, poz 550 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zmianami)